Munkatársaink
Erdész ÁdámErdész Ádám1956-ban született Mezőberényben. Az ELTE Bölcsészkarán végzett 1980-ban, azóta a Békés Megyei Levéltár történész-levéltáros munkatársa. 2006-tól az intézmény igazgatója. Kutatási területe elsősorban a gazdaság- és társadalomtörténet. A Bárka munkatársaként a társadalomtudományi rovatot gondozza.

 

 

 

 

 

Írásai a BárkaOnline-on

 

Erdész Ádám tárcája
Az elveszett csapat
Repkény
Az én történelmem
Az elhallgatott múlt nyomában
Búcsúzó
Húsz év után
Egy elfeledett párbeszédről
Egy alföldi polgárház kapuja mögött
Flocke mellett
942 kép
Egy szelet közelmúlt
Norvégok
Bányászlámpa a templomkertben
A töredékek erejéről
Kolozsvártól Szegedig
Majolenka
Az ünnep színeváltozásai
Haza
Derelye és suvikszos csizma
Publikációs jegyzék

 


Monográfiák, tanulmányok, cikkek, szerkesztések


1. A  Békés Megyei Levéltár Táncsics Mihályra és korára vonatkozó gyűjteménye. Békési Élet, 1982. 3. sz. p. 287-298.


2. Karácsonyi János történetírói munkássága. Életrajz és bibliográfia. Gyula, 1983. 35 p.


3. A mezőhegyesi ménesbirtok megítélése a két világháború között. Békési Élet, 1985. 3. sz. p. 340-352.


4. A mezőhegyesi ménesbirtok igazgatása, 1920-1944. Levéltári Szemle, 1986. 2. sz. p. 37-51.


5. Kovács Imre pályaképéhez. Levelek, 1936-1937. Levéltári Szemle, 1986. 3. sz. p. 49-67.


6. A mezőhegyesi ménesbirtok gazdálkodása a két világháború között. Gyula, 1987. 245 p. (Közlemények Békés megye ér környéke történetéből, 1.)


7. Mezőhegyes mozgalmas évei. Az októberi forradalomtól a románok kivonulásáig. In: A Békés megyei múzeumi kutatások eredményeiből. Szerk. Szabó Ferenc. Békéscsaba, 1988. p. 303-333.


8. A néma forradalom. Új Aurora, 1988. 3. sz. p. 66-80.


9. A „Viharsarok" fogadtatása Békés megyében. Körösök Vidéke, 1988. Szerk. Erdmann Gyula. Gyula, 1988. p. 82-87.


10. Fél évszázad mezsgyéjén. Kner Izidor ismert és ismeretlen emlékezései. Új Aurora, 1988. 2. sz. p. 137-141.


11. „Ami sérelem ér, az mint magyart ér!". [Dokumentumok a zsidótörvények fogadtatásáról.] Körösök Vidéke, 1988. Szerk. Erdmann Gyula, Gyula, 1988. p. 70-80.


12. Társadalomkutatás, modernizáció, politika. Kovács Imre magyarországi pályája. Látóhatár, 1989. 5. sz. p. 190-210.


13. Kovács Imre: A néma forradalom. Bp., 1989. 314 p. [A kötet tartalmazza A néma forradalom perének dokumentumait és az azt követő parlamenti interpelláció anyagát, valamint a könyv és a per korabeli sajtóvisszhangját - vál., szerk., utószó.]


14. Realitások és hamis realitások. Tildy Zoltán. Körösök Vidéke, 1989. Szerk. Erdmann Gyula. Gyula, 1989. p. 125-137.


15. Apor Vilmos. Hitel, 1989. 11. sz. p. 22-23.


16. Apa és fia. In: Kner Imre emléke. Szerk. Haiman György. Békéscsaba - Gyomaendrőd, 1990. p. 79-108.


17. „Unio mystica ipar és lélek között". Magyar Grafika, 1990. 6. sz. p. 42-52.


18. Szétváló utak. Kner-levelek Gyomáról és Chicagóból. Körösök Vidéke, 1990. Szerk. Erdmann Gyula. Gyula, 1990. p. 98-124.


19. Fülep Lajos és Kner Imre levelezése. Gyula, 1990. 291 p. (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból, 17.) [Szerk.]


20. Békés megye és Kossuth Pesti Hírlapja. Körösök Vidéke, 1991. Szerk. Erdmann Gyula. Gyula, 1991. p. 42-73.


21. Tervező, kutató, tanító. Haiman György munkásságáról. Designer, researcher, teacher. The work of György Haiman. Békéscsaba - Gyomaendrőd, 1992. 140 p.


22. Ifjúság és falukutatás. Válogatás a Magyar Szemle köteteiből. Békéscsaba, 1993. 220 p. [vál., szerk., utószó.]


23. „Valóságos közigazgatási intézménnyé fejlődtünk". A Kner-nyomda a magyar közigazgatásban. Magyar Közigazgatás, 1993. 9. sz. p. 569-576.


24. Városi mozgalom nagyközségi szervezetért. In: Paraszti kiszolgáltatottság - paraszti érdekvédelem - önigazgatás. Rendi társadalom - polgári társadalom. A Hajnal István Kör 1991. évi konferenciája. Gyula, 1994. p. 94-101.


25. Teljesítményethosz és munkakultúra a Kner-nyomdában. Műhely [Magyarország Európában tematikus szám], 1996. 4. sz. p. 11-17.


26. Kner Erzsébet. Egy huszadik századi könyvkötő pályája. Gyomaendrőd, 1997. 105 p.


27. A századik évében járó Kner Erzsébet. Magyar Iparművészet, 1997. 3. sz. p. 8-11. [Füzesné Hudák Juliannával]


28. Kisvárosi polgárok. Bárka, 1997. 2. sz. p. 55-60.


29. Ünnep és politika. In: A hétköznapok historikuma. Szerk. Dusnoki-Draskovich József - Erdész Ádám. Gyula, 1997. p. 109-144. (Körösök vidéke, 5.)


30. A kolozsvári „felekezetközi magyar egyetem", 1920-1921. Történelmi Szemle, 1998. 3-4. sz. p. 257-276.


31. Választás 1848-ban - Az első népképviseleti választás Gyulán. Bárka, 1998. 2. sz. p. 43-51.


32. Kner Erzsébet. Magyar Könyvszemle, 1998. 4. sz. p. 419-421.


33. A 48-as kultusz a dualizmus korában. In: Világostól Aradig. Szerk. Kereskényi Miklós. Gyula, 1999. p. 48-82.


34. Polgári mentalitás és hivatásetika a 19-20. században. In: Az Alföld a XXI. század küszöbén. Szerk. Baukó Tamás. Békéscsaba, 1999. p. 334-338.


35. Kner Albert. Könyvművészet, reklám, látványtervezés. Gyomaendrőd, 1999. 105 p.


36. Kner Albert. Magyar Iparművészet, 1999. p. 71-73. [Füzesné Hudák Juliannával]


37. Félelem és remény az összeomlás árnyékában - Márki Sándor kolozsvári naplóiról. In: Régi témák, mai kérdések a mentalitástörténetben. Szerk. Sasfi Csaba. Esztergom, 2000. p. 124-134. (Rendi társadalom - polgári társadalom, 11.)


38. Békés megye ezer éve. Bárka, 2000. 4. sz. p. 5-15.


39. Az „igaz" történet és a fikció közötti határvonal bizonytalanná vált. Beszélgetés Gyáni Gábor történésszel. Bárka, 2001. 3. sz. p. 80-85.


40. Településfejlesztés - érdekérvényesítés - tudomány. Beszélgetés Tóth Józseffel, a Pécsi Tudományegyetem rektorával. Bárka, 2001. 4. sz. p. 63-70.


41. A dualizmus kora. In: Békés megye képes krónikája. Szerk. Erdmann Gyula - Havassy Péter. Békéscsaba, 2001. p. 205-256.


42. A 48-as kultusz a dualizmus korában. In: Ünnep - hétköznap - emlékezet. Szerk. Pásztor Cecília. Salgótarján 2002. p. 259-270. (Rendi társadalom - polgári társadalom, 14.)


43.  Emberek és folyamatok a történelemben.  Írások Békés megye történetéről . Békéscsaba, 2003. 127 p.


44. Békés megye. Európai múlt - európai jövő. [Kilenc kisesszé]. Ua. Európai múlt - Európai jövő. Békés megye hozománya. Szerk. Kucsera Lajos. Békéscsaba, 2003.


45. Válogatás Kóhn Dávid írásaiból. Gyula, 2004. 285 p. (Gyulai füzetek, 14.) [vál., szerk., bevezető tanulmány]


46. Kner Izidor. A taposó sajtótól a könyvüzemig. In: Sokszínű kapitalizmus. Szerk. Sebők Marcell. Bp., 2004. p. 132-153.


47. A siker változó formái. Várossiker alföldi nézőpontból. Bárka, 2004. 3. sz. p. 92-95.


48. Kner Endre. Gyomaendrőd, 2005. 40 p. [Füzesné Hudák Juliannával közösen]


49. Történelmi örökség - történelmi kötöttség. In: Az Európai Unió bővítésének kihívásai - régiók a keleti periférián. Szerk. Nagy Erika, Nagy Gábor. Békéscsaba, 2005. p. 198-203.


50. A felejtés stációi - 1956 emlékezete. Levéltári Szemle, 2007. 1. sz. p. 52-59.


51. Egy nyomdaműhely titkaiból. Bp., 2007. 223 p. [Füzesné Hudák Juliannával]


52. A Kner-nyomda norvég sorozatáról. In: Hat norvég író magyarul. Szerk. Erdész Ádám. Békéscsaba, 2007. p. 5-12.


53. Gyula történeti fejlődése = Die geschichtliche Entwicklung von Gyula. In: A nyitott ajtók és DÜRER und die offenen Türen. Szerk. Erdész Ádám Gyula, 2008. p. 11-28.


54. A Békés megyei cigányság történetéről. In: Források a Békés megyei cigányság történetéhez. Gyula, 2008. p. 11-23.Recenziók

1. Lencsés Ferenc: Mezőgazdasági idénymunkások a negyvenes években. Békési Élet, 1983. 3. sz. p. 406-408.


2. Pusztainé Madar Ilona: Uradalmi cselédek Békés megyében. Békési Élet, 1983. 4. sz. p. 523-525.


3. Für Lajos: Kertes tanyák a futóhomokon. Békési Élet, 1986. 2. sz. p. 247-249.


4. Gunst Péter: A paraszti társadalom Magyarországon a két világháború között. Agrártörténeti Szemle, 1988. 3-4. sz. p. 538-540.


5. Szakály Sándor: A magyar katonai elit. Békési Élet, 1988. 3. sz. p. 401-403.


6. Túlélők. [Csalog Zsolt M. Lajos, 42 éves és Börtön volt a hazám c. könyveiről]. Jászkunság, 1989. 5. sz. p. 47-52.


7. Für Lajos: Hol vannak a katonák...? Életünk, 1990. 1-2. sz. p. 182-185.


8. Lélektani napló a vereségről: Berkeszi István első világháborús naplója. Napóra, 1990. 3. sz. p. 45-46.


9. Betűk az ábécéből [„A zsidókérdésről" címen kiadott velemi tanulmányokról.] Életünk, 1990. 9. sz. p. 792-795.


10. Vági Gábor: Mezőhegyes. BUKSZ, 1995 nyár, p. 228-229.


11. Tóth Károly Antal: Hova-tovább? Életünk, 1996. 4. sz. p. 407-409.


12. Aczél és távolodó kora. Révész Sándor Aczél-életrajzáról és fogadtatásáról. Bárka, 1998. 1. sz. p. 89-99.


13. A szabadság kísértése. Kis Gy. Csaba „politikai lecke-szövegeiről". Bárka, 1999. 4. sz. p. 80-84.


14. Magyarország XX. századi története. Romsics Ignác: Magyarország a XX. században. Bárka, 2000. 1. sz. p. 107-110.


15. Az MSZP-SZDSZ koalíció hatalomgyakorlásának kritikája. Tellér Gyula: hatalomgyakorlás az MSZP-SZDSZ-koalíció idején. Bárka, 2000. 3. sz. p. 96-100.


16. Nemzetről, hazáról, összetartozásról. Szabó Zoltán a diaszpóranemzet. Bárka, 2001. 1. sz. p. 91-96.


17. A párt ökle. Kiszely Gábor: Az ÁVH. Magyar Szemle, 2001. 5-6. sz. p. 184-190.


18. Túl a szövegen. Ács Margit: A hely hívása. Magyar Szemle, 2001. 1-2. p. 164-169.


19. Ahogy a lugasból látszik. Ambrus Lajos: Lugas. Bárka, 2003. 6. p. 139-141.


20. Az Alföld az Európai Unió kapujában. Az EU és az Alföld. Bárka, 2002. 3. sz. p. 69-72.


21. Jávor Kata: Életmód és életmód-stratégia a pécsi Zsolnay család történetében. BUKSZ, 2002. tél, p. 384-387.


22. A támogatástól a tiltásig. Németh György: A Mozgó Világ története. Magyar Szemle, 2003. 5-6. sz. p. 173-180.


23. A Gyulai Várszínház jubileumi évadáról. Bárka, 2003. 5. sz. p. 112-119.


24. A kontinuitás újrateremtése. A Magyar Szemle válogatott kötetéről. Bárka, 2005. 2. sz. p. 107-111.


25. Pygmalión az iskolában. Szabó Tibor: A ciprusi király. Bárka, 2005. 4. sz. p. 153-155.Főlap


2007. január 01.
Csík Mónika tárcáiKiss László tárcáiLackfi János tárcái Szabados Attila tárcái
Erdész Ádám: Változatos múlt ismétErdész Ádám: Melyik a járható út?
Kas Kriszta novelláiHazai András novellái
Harkályokról és egyéb kopogtatókrólAz a boszorkányos tavasz
Kovács István verseiKopriva Nikolett verseiSzélyes-Pál Dániel verseiFecske Csaba versei
Abafáy-Deák Csillag: Csók sem voltHáy János: Boldog boldogtalanKötter Tamás: Izgalmas életekKürti László: Özvegyi fátyol
Bejelentkezés


A regisztrációhoz kattintson ide!
MegrendelésArchívumFedélzeti naplóImpresszum
Csatlakozz a facebook - oldalunkhoz!

BárkaOnlineJókai SzínházBékéscsabaNKApku_logo.png