Esszék, tanulmányok

Esszék, tanulmányok
Grendel, a posztmodern realista?
„A ius murmurandi egyik változataként: maradt a fölényes irónia, avagy az irónia fölénye, amelyben (minden kétségünk ellenére) a tájékunkon kialakult sajátos posztmodernség közös nevezőjét láthatjuk.”...
Az irodalom kettős emlékezet-funkciójáról
„Ma már a magyar irodalmon belül is annyi szöveg jelenik meg, hogy az csak szelektíven olvasható el. Ám mivel az egész áttekinthetetlen, a szelekció valójában esetleges. Ma a hivatásos magyar olvasók,...
Petőfi katonai pályája és hősi halála
„Egy teljes vereséggel végződő ütközet után gyakori eset, hogy a menekülők egy része nyomtalanul elvész. A menekülő Petőfiben az őt utolérő kozák vagy dzsidás csak a magyar katonát látta. A menekülők...
Madách Imre, Az ember tragédiája – és drámaíróink
A Bárka megszólított néhány írót, 200 szóban foglalja össze, mit jelent számára Madách alakja vagy a sztregovai magányos bölény műve. Háy János, Kiss Judit Ágnes, Tasnádi István, Székely Csaba, Kovács...
„nem a prózai világnak valók” – a Petőfi-házasság polgári és költői perspektívái
„Közismert, bár ellentmondásosan értelmezett tény, hogy házasságuk első heteiről férj és feleség párhuzamosan közöltek irodalmi szövegeket. Júlia naplórészleteit Petőfi dolgozta át és tette közzé...
Széljegyzetek Az ember tragédiája újraolvasásakor
„Kívülről és a luciferi irónia felől tekintve merő ismétlődésnek hat: a színek felépítésében a lelkesültség felől a kiábrándulásig járja végig Ádám a maga útját, hogy e kiábrándulás következményeitől...
„mi itt születtünk, mi itt akarunk élni, ide akarunk visszajönni”
„A magyar kormány 1946 januárja és 1948 júniusa között a kollektív bűnösség elve alapján mintegy 200 ezer német nemzetiségű magyar állampolgárt telepített ki Németországba.” A németországi...
Eperjesi Julianna: Családi krónika
„Családom krónikája, amelyet az Anyámtól hallott elbeszélés alapján írok le. – Legelőször az Anyám őseinek családjáról próbálok hű képet adni. Ezt azért teszem így, hogy az Apám, majd a mi családunk...
Aki megtalálta a jelent – Acsai Roland Góré című kötetéről
„Sok mindent hagyott maga mögött, többek közt ezt a tartalmas, szép kötetet. Remélhetőleg még legalább ennyi vár rá. A nehéz éveket mégsem zárja le sötéten, hacsak nem egy feketekávéval…” Szepes Erika...
„Igéid mindenütt rám találnak” – Közelítés Petrőczi Éva költészetéhez
„Női öntudat és teremtményi alázat fogódzik össze a verstudat terében; önportrékból, önértelmezésekből világlátó szívélyesség dereng elő; emlékekről s hagyományokról vall szerepversek, hommage-ok,...
< >
Csík Mónika tárcáiKiss László tárcáiLackfi János tárcái Szabados Attila tárcái
Erdész Ádám: Változatos múlt ismétErdész Ádám: Melyik a járható út?
Kas Kriszta novelláiHazai András novellái
Harkályokról és egyéb kopogtatókrólAz a boszorkányos tavasz
Kovács István verseiKopriva Nikolett verseiSzélyes-Pál Dániel verseiFecske Csaba versei
Abafáy-Deák Csillag: Csók sem voltHáy János: Boldog boldogtalanKötter Tamás: Izgalmas életekKürti László: Özvegyi fátyol
Bejelentkezés


A regisztrációhoz kattintson ide!
MegrendelésArchívumFedélzeti naplóImpresszum
Csatlakozz a facebook - oldalunkhoz!

BárkaOnlineJókai SzínházBékéscsabaNKApku_logo.png