Helyszíni tudósítások

Nagy Gáspár fentre

 

Petrik Béla

 

„Valaki ír a kezeddel”

 

A Nagy Gáspár Emlékház megnyitójáról

 

A Nagy Gáspár felesége és gyermekei által 2009-ben létrehozott Nagy Gáspár Alapítvány egyik legfontosabb célkitűzése volt, hogy a Vas megyei Bérbaltaváron álló szülőházban emlékházat hozzon létre, s ezzel maradandó emléket állítson Nagy Gáspár szerkesztői- (Hitel folyóirat) és közéleti- (Bethlen Gábor Alapítvány) , de még inkább költői, írói, folyóirat- és rádiószerkesztői tevékenységének. S ezzel a magyarság hagyományaihoz, a kereszténység örök értékeihez szorosan kötődő életművének fenntartását és ápolását szolgálja annak érdekében, hogy az életmű a nemzeti kultúra szerves részévé, annak eleven hagyományává váljék. Az Alapítvány e célokkal elő kívánja segíteni a magyar irodalom és a hozzá kapcsolódó társművészetek értékeinek bemutatását, népszerűsítését, különös tekintettel a XX. század második felétől kezdődően létrejött alkotásokra. Azon erkölcsi-szellemi képességek, a tehetség, a hűség, a bölcsesség felmutatását Nagy Gáspár életműve kapcsán, mellyel a magyar szellemiség magasrendű céljaiért küzdött, s amely útmutató lehet mindazok számára, akik a közösségi érdekű alkotómunkát tekintik hivatásuknak.

 

N.G. emlekhazavatas

 

Az alapítványi célkitűzés első része a Nagy Gáspár Emlékház szeptember 28-i megnyitásával megvalósult. A szülőházban a kistérségi európai uniós pályázatok révén sikerült azokat a felújítási és korszerűsítési, átalakítási munkákat elvégezni, amelyek lehetővé tették egy állandó kiállítás befogadását. A Petőfi Irodalmi Múzeum szakmai segítségével és támogatásával így nyílhatott meg a „Valaki ír a kezeddel” című kiállítás, amellyel az Emlékház bekapcsolódott a Magyar Irodalmi Emlékházak (MIRE) közösségébe.

Az ország szinte minden tájáról – Bérbaltavárról és Nagytilajból, Budakesziről és Pannonhalmáról, Szombathelyről és Vasvárról, Budapestről – a megnyitóra sereglett százfőnyi közönséget Nagy Gábor költő, szerkesztő, az alapítvány kurátora fogadta. Néma főhajtással emlékeztünk meg Nagy Gáspár monográfusáról, a testvér-barát, az Alapítványt haláláig elnöklő Görömbei Andrásról, aki az Emlékház megnyitását korai halála miatt már nem érhette meg.

 

N.G. megnyito1

 

Nagy Gáspárt és költészetét Monostori Imre kurátor, irodalomtörténész, a rendszerváltó Öröknyár: elmúltam 9 éves (1983) című versét 1984 októberében közlő Új Forrás folyóirat akkori főszerkesztője idézte fel. A kiállítás anyagát, amely egyfelől az életművet – a pályafutás egyes állomásait, a verseket, köteteket, díjakat – bemutató egységből és a szülői ház hangulatát megidéző belső szobából áll, a PIM munkatársa, H. Bagó Ilona, a kiállítás kurátora mutatta be a közönségnek, amely anyag előkészítéséhez az Alapítvány részéről Pécsi Györgyi és Szabó Márta, Nagy Gáspár felesége nyújtott segítséget.

 

N.G.szobareszlet

 

Az Emlékház létrehozását és megnyitását Fukszberger Imre kistérségi vezető is meleg szavakkal méltatta, majd az Emlékház kialakításához segítséget nyújtó Magyar Művészeti Akadémia főosztályvezetője, Juhász Judit nyitotta meg hivatalosan a kiállítást. A közönség Nagy Gáspár verseit hallgathatta a költő felvételről szóló és Szabó András előadóművész tolmácsolásában. A házat Déri Péter csehimindszenti plébános szentelte fel.

Az Emlékház falánál koszorút helyezett el a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar Művészeti Akadémia, Vasvár Önkormányzata, a Bethlen Gábor Alapítvány, a Nagy Gáspár Kulturális Központ (Vasvár), a Budakeszi Széchenyi Baráti Kör és a Nagy Gáspár Alapítvány. Az Emlékház megnyitóján résztvevők a megemlékezést a nagytilaji temetőben, Gáspár sírjánál tett főhajtással fejezték be.

 

n.g. koszoruk

 


 

Főoldal

 

2013. október 02.
Kiss László tárcáiLackfi János tárcái Szabados Attila tárcáiCsík Mónika tárcái
Erdész Ádám: Változatos múlt ismétErdész Ádám: Melyik a járható út?
Gerzsenyi Gabriella: Fehér magányIvánovics Beatrix: Mese a jóságról
Harkályokról és egyéb kopogtatókrólAz a boszorkányos tavasz
Gál János humoros verse és verses prózájaFarkas Wellmann Éva: Átiratok érettségizőknekSzékely Csaba humoros verseiHartay Csaba humoros versei és prózája
Darvasi László: Hosszabb lesz, mint a La ManchePataki Tamás: A férfivá válás nehézségeiDragomán György: A tökéletes jégkocka nyomábanVöröskéry Dóra: A lamantin éneke
Bejelentkezés


A regisztrációhoz kattintson ide!
MegrendelésArchívumFedélzeti naplóImpresszum
Csatlakozz a facebook - oldalunkhoz!

BárkaOnlineJókai SzínházBékéscsabaNKApku_logo.png