Prózák

 

 FeketeVince.jpg
A szerző fotóját Vass Tibor készítette.

 

Fekete Vince

 

Székelyföld

 

Árvalányhaj nyílik mindenik ablakban. Vagy muskátli. Ha nem
egyik vagy másik, akkor csak az egyik, de a másikat,
mondjuk az árvalányhajat,
termesztik is ott a zöldségeskertben. És a mezőkön,
erdőkön. És azt meg is eszik. Nem ők, hanem
Budapesten, a Michelin-csillagos vendéglőkben.
Erdélyi széna! Pohárka Erdélyi
anyák könnyei
vel felszolgálva! Az 52 fokos szilvából! De csak egy-
egy cseppecskét belőle, mert drága.
Ha nem eszik is meg, akkor biztos megisszák. Az asszonyi szólás-
mondás szerint: még a ködököt es!
A házak mind kürtőskalácsból vannak. A kapulábak, jobbról
és balról, felállított töltöttkáposztákból. Csak az istállók, a
melléképületek épülnek olcsóbb kenyértésztából.
Mondjuk pánkótésztából. De azokon
is, mint egyébként a cukortól, mint hótól ragyogó tetejű házakon
(meg a kapulábakon), egytől egyig, mindeniken vitézkötés.
A bejáratnál. És mindenik bejárat székelykapu, természetesen.
A haszonállatok pedig mind harisnyában járnak.
Télen. Székelyharisnyában. A bikák. A teheneken
csak egyszerű fekete-piros szoknya van, köténnyel, csepesszel a
fejükön, és hárászkendővel a hátukon, ha nagyon
hideg van az istállóban. Mínusz harminc fok alatt. Ilyenkor
kinn már nem is mozog senki. A kürtőskalács mindkét
vége befagy, a töltött káposzták pedig mint egy-egy süvegcukor,
úgy meg vannak merevedve. Ülnek bent az emberek
a házban, nézik a Duna tévét, a nők énekelgetnek
közben, népdalokat, a férfiak pedig, hogy hasznosak
legyenek, vitézkötéses székelyharisnyásan, subában,
beretválatlanul alusznak a sublót mellett. Vagy a kemencepadkán.
A gyermekek meg, az elemisták, házi feladatot írnak, mert iskola
sincs ilyenkor: A csíksomlyói búcsújárás elméletben és
gyakorlatban, avagy identitáskeresés és identitásválság
a határon túli magyaroknál
. Ez a címe. A tanító néni
adta fel. A füzet természetesen, kívül-belül, az is székelyharisnyás
mintával van kihímezve. A borító. A kisfiúké.
A kislányoké? Az is. Amikor befejezték a házi feladatot, már
jócskán benne vannak a délidőben,
húzzák a harangokat is, a kicsikét is, és a nagyot is, a
székely himnuszt kalimpálva ki ezek szálló dallamával. Ebédidő!,
kiáltja el magát az édesanyjuk, de csörög egyet mobilon
is nekik, azt is székely himnusz-csengőhanggal. És máris hozza
a szalonnát meg a pohárka szilvapálinkát, esetleg
köményes pálinkát, a gyermekeknek, mert a szilva nekik
még túl erős. Hogy szokják. A palackon természetesen
székely népviseletbe öltözött pár, férfi és nő képe. Horgolva.
Táncolnak önfeledten. Valahol egy domb tetején, az is lehet,
hogy pont a somlyói nyeregben, de közelben a Nyerges-tető
is látszik, nagy csaták helyszíne, szabadságharcoké,
sok-sok apró fakereszt jelzi ezt, fellobogózott kokárdákkal,
újabban kőből készült „kopjafa” is!!!,
de a csíksomlyói kegytemplom is ott van a háttérben a
két tornyával, kicsivel hátrébb működő szélmalom,
alatta jókedvűen eszegetnek, beszélgetnek, kortyolgatnak az
az emberek, miközben találós kérdéseket, közmondásokat
és szólásmondásokat mondanak egymásnak. Még odébb
hegyi patak hűs vize árad, szomjúhozó szarvasok hajolnak
fölé. És egy vadász is elmereng hosszan, neki is vitézkötés
van a zöld nadrágján, meg a lelkén is, és a távolba néz. A
puskája nincs megtöltve. Medve ellen úgyis mindegy. És
mindenki székelyharisnyában van itt is, akárcsak az innen
mintázott falvédőn, a tisztaszobában, ahol ötvenes ballonokban
a mindennapi betevőt, a szilvapálinkát szokták tárolni, no meg a
szívekben-lelkekben is székelyharisnyás mindenki. (Aki nem,
annak a kitűzője az.) Ember, állat, hegy, völgy, patak, egytől
egyig. Ebéd, nem megmondtam?!, kiáltja még
egyszer kedvesen az édesanya. De már nem is nagyon
kell, mert esznek a gyermekek, mint a farkasok. Bicskával,
természetesen. A vegetáriánusok halasbicskával, a nem vegák
pedig a szokásossal. Desszertnek ma kivételesen vattacukrot
falatozunk, mondja jókedvűen az édesanya. Akinek van bicskája,
teszi hozzá tréfásan évődve.  De tudom, mindenkinek van,
mosolyodik el kedvesen. Csak a kislányoké kisebb. És milyen jó,
repes az öröm az anya hangjában, hogy együtt van
a család! Olyan, de olyan jó! Ám az édesanya máris siet
vissza kenyértésztát dagasztani. Az édesapa pedig másik
oldalára fordul a subáján, és meleg báránykákról
álmodik, meg Tamási humoros, székely hőseiről
ebben a csodálatos székely családban, ahol folytatják
a gyermekek is a fogalmazást, hogy aszongya:
csodálatos, csodálatos család, nálunk mindenkit Ábelnek
hívnak, csak Édesanyám egyedül Áron. De volt egy
dédnagyanyánk, állítólag, apánk szerint, őt egyedül Reginának
nevezték. De utána mindenki Ábel lett errefelé. A faluban is.
Ünnepnapokon mindig együtt vagyunk, nevetünk,
kacagunk, mosolygunk, ajándékokat adunk egymásnak. Én
például egy disznóölő kést kaptam apukámtól,
Ábel húgom egy nagy-nagy pálinkafőzőt. Édesanyám is.
Csak az övé rézből volt. És egy kicsivel nagyobb.
Vasárnaponként, amikor jó idő van kint, csak mínusz húsz
fok, mindig elmegyünk szobrot avatni. Vagy azon a
csütörtökön, amelyikre a nyár nálunk esik. Múlt héten is
felavattunk egy kicsi Wass Albertetet! Jövő hét végén
egy másik kicsit avatunk. Úgyszintén Wass
Albertetet. A fehérnépek viszont ide nem jönnek, mert ők
mint mindig, ilyenkor is dolgoznak. Jókedvűen,
jó szívvel, jó lélekkel kenyeret dagasztanak,
közben pedig, úgyszintén jókedvűen, jó szívvel és
jó lélekkel népdalokat énekelgetnek. Néha-néha meg-meg-
állnak és közmondásokat, szólásmondásokat mondanak.
A mi édesanyánk, két-három szólásmondás után
most éppen ezt énekeli, a Bugyi-testvérektől: Híd alatt, híd
alatt, a Margit-híd alatt
… Erre jobban, ritmusosabban
megy a dagasztás is. Apánk pedig jókedvűen horkol.

 

 

Mire jó a szex?

Egy ifjú patikussegéd kézzel írott, titkos recepteskönyvéből

 

Kitűnő gyógyír, ha szeles puffadásaink, asztmá
s dugulásaink vannak, mindenféle orrspriccek meg egy
éb ravasz technikák nélkül azokat a testrészeket (i
s) könnyűszerrel kidugja.
A szépség ingyenes kezelési mód
ja. A hajat fényessé, a bőrt simává varázsolja. Akkor
is, ha már nagyon nem
az. A férfiak haja pe
dig, a női kezek heves simogatásától fényes
edik. A kopaszoké fő
leg. Csak ott a bőr lesz olyan fényes, mint a kup
lerájok rézkilincse.

Csökkentheti a bőrbetegségekre való haj
lamot, a bőrhibákat, a pattanások számát (népi böl
csesség: ha pat
tanásos, akkor rég nem vót fehérnép
pel!), kezeli a bőrkiütéseket. Megelőz
heti
a repülőgépen való utazás veszélyeit. Is. Ha nem ülünk
repülőgépre. A szalmazsák- vagy matrac
dögönyözés
sel együtt járó izzadás tisztíthatja a pórusokat, ragyogó
bbá teszi a bőrt.

Nyugodtan bezabál
hatunk estére rendesen,
mert ha egy padlórengető tam
tarararával ajándékozzuk meg
magunkat, meg természesen a hölgy
et, az legalább annyi kalóriát a
szemétre vág, mint amennyit a szalon
nával és vereshagymával előtte fel
halmoztunk.

Ha csak nincsenek benne szélsőséges ínyencségek,
mint a kikötés, vagy a fojtogatós dolgok –  az egyik leg
biztonságos
abb sport (a távirányító
zás mellett), amit valaha űz
hetünk. Kifárasztja, erősíti,
edzi a testünk szinte
minden izmát. Akárcsak a kaszálás. Csak ezért nem
jár napszám.  Sokkal élvezetesebb, mint az egész napos fű
vágás a tűző napon, mint a pityóka
szedés, vagy akármilyen nem
szeretem fizikai
munka. (Egyébként mindenik
munka ilyen!) És nem kell véget
nem érő köröket járnunk, magunk
at, elnehezedett test
ünket vonszolva,
kínozva szaladást imitálnunk az este
beállta után a stadionban, hogy
a hátul, meg a szinte mindenütt megtelepedett zsírpár
nákat vala
hogy ledolgozzuk.

Aki egész nap tört-zúzott a környezetében levő
lelkekben a nyomott hangulat
ával meg a nyers beszólásai
val, az ilyenkor telj
esen megkönnyeb
bül. Vége a Depresiunea Transilvaniei
nevű népbetegségnek röpke
egy-két turnus után. Ráadásul
felszabadítja a test endor
finját (nem félreérteni! az
egyenesen lelohasztja!) a véráramlatban, így a közér
zetünk olyan
lesz, hogy madarat lehetne velünk fo
gatni:  állandóan mosolygunk,
még álmunkban is, és – akárhogy is é
lünk – jó
létérzésünk támad, még ha röpke
időre is.

Minél többet ugrasz fejest
ebbe, annál jobban mennek ez
irányú ismerkedéseid. A …ban aktív emberi test óriási
mennyiségű kémiai anyagot bo
csát ki. Ami olyan,
nem kézzelfogható, ám mégis létező valami, amit a testünk kir
agyog, kis
ugároz ilyenszerű aktivitásaink során. És az ilyen il
latok,
ha megérzik, valósággal megőrjítik az ellenkező
neműeket.

Depi Asszonyság messze táv
ozik, és nem kell felírja azt a házio
rvosunk, mert egy-egy fergeteges pa
rti teljesen ingyenesen adagolja
nekünk a nyugtatót. Egy doboz Diazepam nem ér
annyit, mint egy...

Gátolja a fogszuvaso
dást. Ha rendszeresen csók
olózik az ember, ami ilyenkor elkerülh
etetlen, akkor nem fog megszuvasodni a foga.
Aki hiszi, hiszi, aki nem,
nem. Ha szuvas fogú embereket látunk az
utcán, a bol
tban, jusson eszünkbe, hogy ezek bizony nem csókolózta
k eleget életükben, és nem volt, ami lemarj
a az oda nem való dolgokat a f
ogakról, ami csökkentse a szuvasodást okozó savak magas szin
tjét,
és megelőzze a fogkő kialakulását. A szilvapálinka rendszeres használata
pedig nem volt elég
hatékony.

Enyhíti a fejfájást. Olyan vérbős
éget okoz, hogy majd szétpatt
annak
bennünk az erek, enyhíti a fejfájást, oldj
a a bennünk levő feszültséget.
Van is, amit oldania mindig. De csak akkor enyh
ít persze, ha van szerencsénk
egy rendes nagy oldásra meg kötésre, kötésre meg oldásra. Ha a lenti fert
ály
is végre-valahára üzembe lép.

Javítja a lé
gzést. Szénanáthásoknak különösen javal
lott. Az az öt-
tízperces heves, lev
egőért kapkodó szuszog
ás olyan tisztára takarítja a
járatokat, mint annak a rendje, tüdőnkből is kifújtatjuk ezalatt a rengeteg
felgyülemlett nikoti
nt, no és a gyomorból a bor- meg a pálinkagőzt.

 

Megjelent a Bárka 2017/5-ös számában.


Főoldal

2017. november 07.
Vissza
Hozzászólást csak regisztrált felhasználó tehet!
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!
Hozzászólások
Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.
Hírek
Ünnepi Bárka-est és díjkiosztóNagy Gábor és Paszkál Gilevszki kapta a 2019-es Balassi Bálint-emlékkardotElhunyt Tandori DezsőTakács Zsuzsa az Artisjus irodalmi nagydíjasa
Ütőér
Lövétei Lázár László tárcái Kiss Judit Ágnes tárcáiMárton László tárcái Csehy Zoltán tárcái
Versek
Jász Attila verseiLanczkor Gábor versei Muszka Sándor verseiGrecsó Krisztián versei
Prózák
Kiss Judit Ágnes: FeketemagyarHidi Tünde: ÖrökségEgressy Zoltán: Hold onJózsa Péter: Nicolo kapitány jól fizető útja
Kritikák
A balladák vége - Muszka Sándor: SzégyenOtthonosan a szövegbenHátrahagyottakGyermekkor a szögesdróton túl
Drámák
Acsai Roland: Farkasok Pozsgai Zsolt: A SzellemúrnőGyőrei Zsolt – Schlachtovszky Csaba: Jácint pereVörös István: Pisztoly az asztalon
A jó tanuló felel
Nem kötelező
Üzenet a palackban
Tündérkert
Bejelentkezés


A regisztrációhoz kattintson ide!
KezdőlapImpresszumMegrendelésProgramokFedélzeti naplóArchívum

Hírlevél Csatlakozz a facebook - oldalunkhoz!

BárkaOnlineJókai SzínházBékéscsabaNKA