Hírek

 

 kmtg_palyazat.jpg

 

Pályázati kiírás pályakezdő szépírók

és irodalomkritikusok részére

(2020)

 

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KMTG) az Előretolt Helyőrség Íróakadémia nevű projektje keretében meghirdeti 2020. évi pályázatát, pályakezdő kategóriában.

A benyújtott pályázatok minőségétől függően a pályázaton legfeljebb 10 pályakezdő szépíró, valamint 5 pályakezdő irodalomkritikus nyerhet felvételt az Előretolt Helyőrség Íróakadémia képzéseire.

A nyertes pályázók a 2020–21-es tanév ideje alatt szerződés alapján, az abban foglaltak szerint anyagi támogatásban, rendkívüli tanulási és továbbképzési lehetőségekben részesülnek, továbbá műhelymunkákon vehetnek részt, korszerű önmenedzselési módszereket sajátíthatnak el.

A KMTG elősegíti a szerzők arra érdemes műveinek megjelentetését, író–olvasó-találkozók szervezéséről és médiajelenlétről gondoskodik, valamint szakmai kérdésekben képviseli a pályakezdők érdekeit.

A pályázóknak tudomásul kell venniük a műhelymunka és az oktatói tevékenység Budapest-centrikusságát. Intézményünk mindent megtesz a Kárpát-medencei távolságok áthidalásáért, ezért online távoktatást is biztosít. A hatékonyság érdekében ugyanakkor szükségszerű az időszakos (rendszerint hétvégi) budapesti képzéseken való jelenlét.

A pályázat nyerteseinek a KMTG 1 évre szóló tanulmányi-alkotói támogatást ítél meg, havi nettó 100 000 (százezer) Ft erejéig, amivel kedvező feltételeket kíván biztosítani a magas színvonalú alkotómunkához, illetve a képzéseken való részvételhez.

Az íróakadémiai képzés 3 éves. Amennyiben a nyertes pályázó a képzés első évében vállalt kötelezettségeit teljesíti, és eleget tesz az Íróakadémia szakmai elvárásainak, a támogatás folyósítását a KMTG további 1 + 1 évre meghosszabbíthatja.

 

A pályázók köre

Olyan pályakezdő alkotók jelentkezését várjuk, akik kötettel még nem rendelkeznek, de már fel tudnak mutatni tehetségüket bizonyító írásműveket.

 

Pályázati feltételek

  • A pályázó még nem publikált önálló kötetet.
  • A pályázó nagykorú, ugyanakkor a pályázati határidő napjáig nem töltötte be a 25. életévét szépírók, 30. életévét irodalomkritikusok esetében.

 

A pályázathoz szükséges dokumentáció

  • Szakmai önéletrajz (minél kimerítőbbnek kell lennie, részletesen térjen ki a tanulmányokra és a pályázó egyéb művészeti tevékenységeire, nyelvtudására és számítógépes ismereteire, publikációira, valamint az esetleg kapott elismerésekre).
  • Motivációs levél (a pályázónak a professzionális íróvá/irodalomkritikussá válásról, elképzelt pályaképéről kell értekeznie legalább 3000, legfeljebb 10 000 leütés terjedelemben).
  • Írói bemutatkozás: legalább 10, legfeljebb 40 oldal szépirodalmi vagy irodalomkritikusi szövegmutatvány. A szépírói szövegmutatványok esetében nincs műfaji megkötés.
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó tudomásul veszi a szerződési feltételeket, és beleegyezik az adatkezelésbe [letölthető pdf]

 

A pályázatok benyújtásának módja

Elektronikus formában, az aláírt, szkennelt nyilatkozatot leszámítva egyetlen *.doc vagy *.pdf dokumentumban, a következő – mindkét! – elektronikus postacímre:

palyazat@kmtg.hu

palyazat.eloretolt.helyorseg@gmail.com

 

Ugyanitt további információ is kérhető a pályázatról.

 

A pályázatok beadásának határideje:

2020. augusztus 16., vasárnap éjfél

 

A pályázat menete

A pályázatokat a KMTG által felkért bírálóbizottság értékeli, amely az intézmény oktatóiból áll.

A pályázat elbírálása többfordulós. Az első fordulóban a bírálóbizottság a pályázó által beküldött pályázati anyag alapján előszelekciót végez, és kiszűri a szakmai elvárásoknak meg nem felelő pályázatokat. A második fordulóban a bírálóbizottság kiválasztja a legígéretesebb pályázatokat. A harmadik fordulóban a bírálóbizottság szakmai interjúra hívja a kiválasztott pályázókat. Az utolsó fordulóban a bírálóbizottság meghozza a döntést, kiértesíti a nyerteseket, és szerződéskötésre invitálja őket.

Amennyiben valamelyik nyertes pályázóval nem sikerül megegyeznie a szerződés feltételeiben, felveszi a kapcsolatot a tartaléklista soron következő helyezettjével.

A szakmai interjúkra 2020. augusztus 24–27. között kerül sor, előzetes egyeztetés alapján.

Az elbírálás határideje: 2020. augusztus 31.

A KMTG az előszelekció és a szakmai elbírálás során hozott döntéseit nem köteles indokolni.

 

A benyújtott pályázatok érvényessége

A pályázat érvényes, amennyiben mindenben megfelel a pályázati felhívásban támasztott követelményeknek.

A KMTG minden további intézkedése nélkül érvénytelen a pályázat, amennyiben:

  • a pályázati feltételeknek nem felel meg;
  • a benyújtási határidő lejártakor hiányos a mellékelt dokumentáció;
  • határidőn túl történik a pályázat benyújtása.

Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiányos, úgy hiánypótlásra a pályázati beadási határidő lejárta előtt van lehetőség! A hiánypótlás akkor minősül teljesítettnek, ha a hiányzó vagy korábban hiányosan benyújtott dokumentumok legkésőbb a jelentkezési határidő utolsó napján hiánytalanul, megfelelően kitöltve a KMTG által átvételre kerülnek. A KMTG az érvényes pályázatok leadásának elősegítése érdekében igyekszik a hiánypótlás szükségességéről írásbeli értesítést küldeni az érintett pályázók részére, amennyiben azonban a pályázat hiányos, és a KMTG erről nem értesítette a pályázót, úgy ezzel kapcsolatban a pályázó a KMTG-vel szemben kifogásolásra nem jogosult.

A KMTG fenntartja magának a jogot, hogy a meghirdetett támogatásokat a beérkezett megfelelő színvonalú pályázatok függvényében ítélje oda, amelynek keretében a KMTG rögzíti, hogy nem köteles a jelen pályázatban meghatározott összes pályakezdői pozíciót betölteni.

A KMTG jogosult továbbá a nyertes pályázókkal kötendő szerződés megkötésétől indoklás nélkül elállni.

 

Budapest, 2020. június 16.


Főoldal

2020. június 18.
Szil Ágnes tárcái Nagy Koppány Zsolt tárcáiGyőrei Zsolt tárcái Éltető József tárcái
Egy nagyváradi szállodatulajdonos a legendákban és a történeti szövegekbenErdész Ádám: A meghatározó évszázad történeteiből
BodzavarázsA világ legnagyobb látványossága Csabán
Tóth Krisztina: Fűthető kabátKirály Farkas verseiSzálinger Balázs verseiSzabó T. Anna: Kín
Molnár Lajos: Jó KaresznekKötter Tamás: Fair játék Légrádi Gergely novelláiDöme Barbara: Angyal a pincéből
Zalán Tibor: El kell mondanomMárton László: Nibelungok, I. felvonásMaruszki Balázs: Vasember fiaiTéblábolók, avagy eszetlenül váltjuk a rendszert
Bejelentkezés


A regisztrációhoz kattintson ide!
MegrendelésArchívumProgramokFedélzeti naplóImpresszum
Csatlakozz a facebook - oldalunkhoz!

BárkaOnlineJókai SzínházBékéscsabaNKA