Képzőművészet

 

 04_Le__tido___foto__.jpg

 

Cs. Tóth János

 

A makro- és mikrovilág faggatása

Eszmények, bálványok örvénylése

 

Ahhoz a nemzedékhez tartozik Sárkány Győző, amely még a mesterséget nagyon megtanulta. Munkaerkölcsébe a mai napig nem fér bele a kapkodás, a félvállról vett feladatmegoldás. Nem a divatok könnyű kezű átvétele, hanem a maga által elgondolt út szellemi izgalma volt számára az elfogadható művészi attitűd. Természetesen viaskodott ő is önmagával és a világgal, míg bejárta az elmúlt ötven évet, és szerencsére még folytatódik az életpálya. Közel ötszáz munkát válogatott a szegedi REÖK kiállító termébe Nátyi Róbert kurátorral együtt. Gondoljunk bele, félezer alkotást megnézni, megmozgatni is milyen feladat. Különös érzéke van az egyensúly és a parafrázisok megteremtése iránt. Két ellentétesnek ható tétel a gesztus és a megtervezettség mellett, szerepe van műveiben az ösztönösségnek, a véletlennek is.

 

02_Raffaello_parafra__zis_I.jpg
Raffaello-parafrázis

 

Korai grafikáin a briliáns rajztudást tapasztalhatjuk meg. Portrék, aktok jöttek létre keze nyomán, igazi stúdiumok. A beat nemzedékhez tartozik, így belemerült a korszak zenei világnagyságainak az ábrázolásába, még inkább a rockkoncertek hangulatának megidézése volt akkori mondanivalója. Már egyéni grafikai hangon szólalt meg, ugyanis apró pontok, elhatárolt rajzi elemek együtteséből állt össze a művek egésze. Érzékeny, miniatűr világokat sűrít egybe a lapokon. Semmi sincs megregulázva, minden a saját valóságából, toposzából kinövő, de azon túlmutató. Számtalan könyvborító, kötetillusztráció terveződött keze nyomán. A szabad grafikákon egy-egy gondolatot, tematikát többféle módon közelít meg. Új technikaként jelent meg munkássága során a számítógép, a revelációként hatott munkáira. Ugyanezt mondhatjuk a digitális fényképezőgéppel alkotott műveinek sorára.

 

07_Hi__r-anyag_I___III.jpg
Hír-anyag I–III.

 

Sárkány Győzőnek a reformáció 500. évfordulója alkalmából volt egy nagy lélegzetű tárlata a pesterzsébeti múzeumban 2017-ben. Akkor 50 rajz – 50 gondolat, Bálványok bukása címmel mutatta be vizuális gondolatait erről a vallási- és kultúrtörténeti eseményről. Ötven jeles személyiség írt szubjektív sorokat a kötetben is napvilágot látott grafikákhoz. A gesztus hevületével szólnak hozzánk grafikái. A vonal meghajlik, megtörik, oldalra csúszik a motívum, csak azért, hogy egy másik sarokban valami ellentétpárral tartsa egyensúlyban a képet. Szokatlan nézőpontokból jelennek meg nála azok a motívumok, amelyeket saját univerzumában alkotott. Így fedezhetjük fel a korokon és tereken át bujkáló szálakat. Megtapasztalhatjuk, hogy a felszín alatt ellentétes, más tartalmú rétegek húzódnak meg. Nincs állandóság, semmi sem egyértelmű, mert minden átfordulhat a maga ellentétébe, majd vissza.

 

12_Antik_fe__tis.jpg
 Antik fétis

 

Az egész emberi létezés időtől független természetét fogalmazza meg lapjain a kiállító. Nagyvonalúan járkál a korok között, szorgalmasan vibrál a kép síkjában, fittyet hány a szembejövő divatoknak, de érzékenyen fogja fel a történelem változásait. Összetorlódnak a korok, összetorlódnak a gondolatok, a történések pillanatnyi állása bármikor megváltozhat. Kedvelt allegóriája Sárkány Győző műveinek az álarc, a maszk, amely nemrég mindennapos kellékünk lett.

Trianon Anzix címmel a századik évfordulóra is művek sorát készítette, de nem a mezítelen nőalakok sokfelé elterjedt felfogásában, hanem a pokol és mennyország lettek a trianoni kiszolgáltatottság szimbólumaként megjelenítve. Azért növényi hálók fogságában, megkötözve, partra vetett sellőként megidézve vagy mítoszokból ismert szituációkba helyezve, igen gyakran láthatók nők ezeken a grafikákon.

A legutóbb komponált Mikrofaktúra sorozata egy új megközelítését mutatta a kiállító természetről vallott üzenetéről. Érzelmek és érzékletek, vizuális részletek a világ láthatatlan birodalmáról. Ezek jelennek meg Sárkány Győzőnek ezen a képein. Mintha zenei futamok jól elkülönített tételeit látnánk. Lelkiállapottól függően a gondolatmenet megszakad, majd visszatalál a kiindulópontra, hogy egybesimuljon, szépen gördüljön a művész szándéka szerint. Az alkotó érzékelésén szűrődik át a látott valóságszelet. Egyszerűsítés, a feleslegestől való megszabadulás, a sztereotípiák félredobása után kialakul egy színes, eleven, vizuális folyam, amit a képregények dramaturgiája alapján szerkesztett a művész. Letisztult, mégis eleven absztrakció részesei vagyunk művei világában elmerülve. Nincsenek motívumok, amelyek a látott valóságra emlékeztetnének, de van fenséges színábrázolás.

 

13_Mikrofaktu__ra_IX.jpg
Mikrofaktúra IX.

 

Sárkány Győző újrafelfedezései, látens dokumentumok alapján tükrözik vissza a természetben zajló mikrotörténeteket. Képsorok ritmusa teremt összhangot a szavakba nem önthető világunkról. A formájuk alapján nem, de színük szerint jól elkülöníthetők ezek a fotógrafikák. Nincs szorítás, nincs feszültség az egymástól különben teljesen eltérő képeken. Így éri el, hogy egyszerre hat a vizuális és az esztétikai érzékünkre ez a képfolyam. A darabokra tört emberi létezés önvizsgálatra szorul. A túltervezett környezetünk eltorzult. Sárkány Győző arra figyelmeztet bennünket ezekkel a művekkel, hogy analízis nélkül nem fog megváltozni az emberi világ. Keressük a részletekben a szépet, és akkor létrejöhet a dolgok szerencsés együtt állása. Megvilágítja előttünk az idő és időtlenség örök problematikáját. Próbára teszi képzeletünket, elmossa a valóság kontúrjait, hogy aztán gazdag fantáziáról árulkodva, finom illesztésekkel kösse össze egymás után a képsorokat, ránk bízva, hogy a képzelet és a valóság mely rétegeiben kívánunk elmerülni.

Erre az alkalomra megjelent a teljes munkásságát reprezentatív módon, 330 oldalon bemutató kötet, D. Udvari Ildikó értő szerkesztésében. A lenyűgöző szépségű, szecessziós REÖK Palotában december 3-ig tekinthető meg a tárlat.


 Főoldal  

2023. november 07.
Kontra Ferenc tárcáiHáy János tárcáiElek Tibor tárcáiKopriva Nikolett tárcái
Erdész Ádám: Változatos múlt ismétErdész Ádám: Melyik a járható út?
Mindák Dániel: CsokitortaCsabay-Tóth Bálint: A sarj
Harkályokról és egyéb kopogtatókrólAz a boszorkányos tavasz
Fekete Vince: Gyönyörű apokalipszisAcsai Roland verseiGál Ferenc verseiFarkas Wellmann Éva: Magad lehetsz
Oberczián Géza: EgyedülOberczián Géza: EgyedülKovács Dominik – Kovács Viktor: Lesz majd mindenKontra Ferenc: A dalmaták fehéren születnek
Bejelentkezés


A regisztrációhoz kattintson ide!
MegrendelésArchívumFedélzeti naplóImpresszum
Csatlakozz a facebook - oldalunkhoz!

BárkaOnlineJókai SzínházBékéscsabanka-logo_v4.pngpku_logo.png